เดินดิน.. เสน่ห์ของดอกไม้

เราสร้างผลงานโดยใช้เสน่ห์ของดอกไม้แต่ละชนิดเป็นสื่อกลางแทนความรู้สึกดีๆ จากผู้มอบส่งถึงผู้รับ 

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานดอกไม้มาอย่างยาวนานในทุกๆ โอกาส การสร้างชิ้นงานแต่ละชิ้น เราสร้างด้วยความใส่ใจเสมือนเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นเอง เช่น ช่อดอกไม้สื่อรัก,

แจกันดอกไม้วันเกิด, กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี, กระเช้าดอกไม้มอบแด่ผู้ใหญ่, พวงหรีดแสดงความอาลัย 

และดอกไม้ในโอกาสต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

Hilight Products
New Products
Customer Review